Ve Sbírce zákonů č. 449/2020 Sb.,  ze dne 29.10.2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů, vyšla novela, která nabývá účinnosti ke dni 3.11.2020.

 

Tato novela prodloužila odklad EET do 31.12.2022. Dle této novely se odkládá evidence tržeb:

  1. u subjektů spadajících do první a druhé vlny – velkoobchody, maloobchody, stravovací a ubytovací služby
  2. u subjektů, které měly původně začít s evidencí od 1.5.2020 tj. subjekty spadající do třetí a čtvrté vlny.

 

Toto pozastavení se týká jak běžného režimu evidence tržeb, tak režimu zjednodušeného i zvláštního. Poplatníci tedy nemusí posílat údaje o tržbách na finanční správu ani vystavovat účtenky dle zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb.

 

V závislosti na toto oznámení nemají subjekty do 31.12.2020 povinnost umístit informační oznámení o elektronické evidenci.

 

V případě subjektů, kterým má skončit platnost certifikátu, je možné obnovu certifikátu odložit a jejich výměnu provést až před znovuspuštěním elektronické evidence. Tuto výměnu certifikátu mohou subjekty provést v období od 1.7.2022 do 31.12.2022. Stejně tak subjekty, které budou žádat o přidělení autentizačních údajů či povolení o zvláštní režim. Žádosti podané před 1.7.2022 budou považovány za podané až ke dni 1.7.2022.

 

 

Přerušení evidence tržeb není nutné na Fú nijak hlásit!!

Přejít nahoru