Služby

Veškeré služby jsou poskytovány v rámci živnostenského oprávnění na vedení účetnictví a daňové evidence dle platných zákonů.

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty

Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce

Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

Zákon č. 280/2009 Sb. daňový řád

Zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o korporacích) a další.

Účetnictví a daňová evidence

 • Vedení účetnictví, účetních knih, majetku a závazků,
 • Vedení daňové evidence vč. příslušných deníků
 • Příprava podkladů pro přiznání k DPH, KH a SH,
 • Příprava podkladů pro silniční daně, srážkové daně, daně z nemovitostí,
 • Zhotovení účetní závěrky vč. pokladů pro daňová přiznání,
 • Spolupráce s daňovým poradcem,
 • Hlídání termínů pravidelných plateb a podání,
 • Komunikace s úřady,
 • Zpracovávání statistických výkazů a další.

Mzdy

 • zpracovávání měsíčních mezd zaměstnanců včetně veškerých odvodů na sociální a zdravotní pojištění a vedení příslušné agendy
 • zpracovávání výplatních pásek, mzdových listů a podkladů pro zaúčtování do účetnictví,
 • zpracovávání přihlášek a odhlášek zaměstnanců na příslušnou správu sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovny,
 • zpracovávání personální a mzdové agendy,
 • zpracování exekucí,
 • plnit oznamovací povinnost vůči Inspektorátu bezpečnosti práce – IBP, zdravotním pojišťovnám, Okresní správě sociálního zabezpečení při sepsaném pracovním úrazu,
 • zpracovávání ročního vyúčtování daně z příjmů fyzických osob,
 • vyhotovení Evidenčních listů důchodového pojištění – ELDP a další.
Přejít nahoru