Novela zákoníku práce od 1.1.2024 – dovolená

Jak jsme již uvedli v předchozím článku, zákoník práce nabývá dvou účinností.

Druhá účinnost nastává k 1.1.2024.

Zásadní změna nastává ve výměře dovolené pro zaměstnance pracující na DPP a DPČ. Od 1.1.2024 jim tak vznikne právo na dovolenou stejně jako zaměstnancům v pracovním poměru a to dle § 212 a §213 odst. 3. Tento pracovní vztah musí trvat alespoň 4 týdny nepřetržitě tedy alespoň 28 kalendářních dnů a zaměstnanec musí odpracovat alespoň 4 násobek týdenní pracovní doby tedy  alespoň 80 hodin.

Výpočet dovolené se bude odvíjet od fiktivní týdenní pracovní doby 20 hodin/týden.

Např. zaměstnanec má výměru dovolené 4 týdny a vycházíme z odpracovaných fiktivních 20 hodin týdně. Zaměstnanec odpracuje na DPP za rok 2024 např. celých 300 hodin. Výpočet: 300/20 = 15 týdnů. Vydělím počtem týdnů v roce tj. 15/52 = 0,288. Nyní násobím fiktivní týdenní pracovní dobou tj. koeficient 0,288 x 20 = 5,76 a násobím výměrou dovolené. V našem případě 4 týdny: 5,76 x 4 = 23,04 hodin. Zaokrouhlujeme nahoru tedy zaměstnanec má nárok na 24 hodin dovolené. V případě výměry dovolené5, 6 nebo 8 týdnů násobíme 5,76 x 5,6 nebo 8 týdnů.

 

Vždy upřednostňujeme čerpání dovolené a k proplácení přistupujeme až v krajních případech stejně jako u klasických pracovních poměrů. Lze dovolenou i převádět. V případě proplacení dovolené se tak může snadno stát, že překročíme hranici 10tis. Kč na DPP a výdělek bude podléhat povinným odvodům.

Z každé dohody se počítá výměra dovolené samostatně. Dohody se tedy v tomto případě dovolené nesčítají.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/novela-zakoniku-prace – kompletní shrnutí transpoziční novely

Přejít nahoru