Finanční správa spouští pilotní provoz – přiznání k dani z nemovitých věcí

Dne 3.10.2023 zveřejnila finanční správa informaci o spuštění pilotního provozu nové služby a to předvyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí.

Tuto novou službu naleznete na portálu MOJE daně a mohou ji využít pouze uživatelé daňových informačních schránek DIS.

Tato služba umožní předvyplnění údajů načtených z katastru nemovitostí a z evidence správce daně. Tím by měla tato služba usnadnit poplatníkům vyplňování tohoto daňového přiznání, se kterým má mnoho poplatníků potíže.

Jak tato zpráva uvádí, i při automatickém načtení údajů je nutné tyto údaje zkontrolovat a doplnit a až po té odeslat správci daně.

Více informací můžete najít na stránkách finanční správy zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2023/predvyplneni-danoveho-priznani-dnv-pilotni-provoz

Přejít nahoru